Privacy en Cookieverklaring

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door
de verantwoordelijke voor de verwerking: Alm Cleaning, Michel Theysstraat
52 te 3290 Diest  en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE0670 816
960

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële
informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke
cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens
op de website en door het op deze website vermelde e-mailadressen
verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen
van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord,
alsook met de verwerking zelf.

 

1) WAARBORGEN PRIVACY
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Alm-Cleaning.be is een
belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke
informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.
 

2) TOESTEMMING
Door de informatie en de diensten op Alm-Cleaning.be te gebruiken, gaat u
akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben
opgenomen.

 

3) VRAGEN

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van
Alm Cleaning , kunt u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@alm-
cleaning.be
 

4) MONITOREN GEDRAG BEZOEKER
Alm-Cleaning.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden
wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en
welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor
websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de
gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit
onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens
monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf
welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet
gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

 

5) GEBRUIK VAN COOKIES
Alm-Cleaning.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te
verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te
houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed
doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.
 

6) COOKIES UITSCHAKELEN
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te
maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze
mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.
 

7) COOKIES VAN DERDE PARTIJEN
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of
dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde
partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door Alm-
Cleaning.be te beïnvloeden.

 

Vragen of klachten?
Indien U een vraag of klacht heeft over onze verwerking van persoonsgegevens, over de
uitoefening van Uw rechten of over deze Verklaring, dan kan U contact met ons opnemen via de
volgende kanalen:
 Per e-mail: info@alm-cleaning.be
 Telefonisch : +32 13 55 00 52

Indien U niet tevreden bent met ons antwoord, of indien U opmerkingen heeft omtrent de
uitoefening van Uw rechten, of indien U meent dat onze verwerking van Uw persoonsgegevens
niet in regel zou zijn met de wetgeving, dan kan U hierover klacht indienen bij de Commissie voor
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beter bekend onder de benaming van
Privacycommissie. Alle informatie kan hieromtrent gevonden worden
op https://www.privacycommission.be.
 

Hoe om te gaan met aanpassingen aan deze Verklaring?
Deze Verklaring kan door ons worden aangepast of aangevuld indien wij dit nodig
achten. We moedigen u aan om periodiek deze Verklaring door te nemen om te
weten te komen hoe wij Uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.